Terminologie

 

 

Co je to Aikido?

 

  • Aikido je japonské bojové umění, jehož zakladatelem je p. Morihei Ueshiba. Je to jedno z nejmladších bojových umění v rodině Budo, protože bylo vytvořeno až v průběhu 20. století. Avšak mezi jeho předky patří bojová umění velmi starého data.
  • Slovo AIKIDO se v japonštině skládá ze tří znaků: AI – harmonie, soulad, KI – vesmírná, přírodní, vnitřní energie, DO – cesta, způsob života.

 

 

  • Cílem bojového umění Aikido není útočníka zničit, ale mít nad ním plnou kontrolu a ponechat mu tak šanci, aby pochopil nesmyslnost svého konání. Využívá k tomu jeho vlastní energie, kterou do útoku vložil. Odezva na útok a s ní spojené následky jsou přímo úměrné jeho agresivitě. Není-li útoku, není ani obrany a tedy ani techniky Aikido.
  • Aikido nemá žádnou sportovní formu, nepořádají se v něm žádné soutěže ani mistrovství, nelze vyhrát žádný titul ani pohár. Vychází to už ze samotného principu Aikido, z principu nesoupeření.
  • „V aikido není místo pro malicherné a sobecké myšlenky. Než být uchvácen představami o vyhrávání a prohrávání, raději sledujte skutečnou podstatu věcí.“

 

 

Etika v DOJO

Co bys měl znát než poprvé vstoupíš na tatami:

 

  • Dostav se na trénink včas min. 15 minut před tréninkem. V případě, že přijdeš pozdě, vyčkej na okraji tatami, dokud Ti učitel nedá pokyn, po kterém se můžeš zapojit do tréninku.
  • Při vstupu do dojo i při odchodu, je správné uklonit se směrem ke kamize, obrazu O’Senseie, případně k čelu dojo ve stoje. Ukloň se též při příchodu i odchodu z tatami v seize.
  • Nevstupuj na tatami v obuvi, v dojo a mimo tatami používej přezůvky. Nepřevlékej se na tatami. Snaž se, aby Tvoje Gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů. Měj čisté ruce i nohy, před tréninkem si je umyj.
  • Před tréninkem odlož hodinky a další šperky na vyhrazené místo. Na tatami nenos pití, stravu, žvýkačky atd.
  • Neodcházej z tatami v průběhu cvičení bez svolení učitele. Svůj návrat na tatami opět nahlas učiteli.
  • Neseď na tatami zády ke kamize, obrazu zakladatele. Také neseď s nataženýma nohama. Seď v seize, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.
  • Nezapomeň, že jsi na tréninku, aby jsi se něco naučil, ne abys sis uspokojil svoje ego. Chovej se dle zásad slušného chování, buď ohleduplný, opatrný, slušný. Nezapomínej na to.
  • V průběhu cvičení nepodléhej hrubým způsobům a hádkám. Omez mluvení na minimum jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení. Konverzace by měla být omezena na téma Aikido.
  • Máš-li problémy s pohybem, technikou, nepokřikuj na učitele, pokus se „okoukat“ od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc.
  • Prováděj příkazy učitele ihned, aby na Tebe ostatní nemuseli čekat.

 

Kde se cvičí:

 

Místo, kde se studenti spolu scházejí k nacvičování bojového umění, se jmenuje Dojo. Jméno je převzato podle doktríny bojových umění z buddhistického učení spojených s halou, která se používá k disciplínám meditace, koncentrace, dýchání.

TATAMI (žíněnka):

 

Tatami je obvykle vyrobeno ze zápasnické žíněnky. Hlavní místo, které je hlavní částí aktů v dojo a nejdůležitější místo orientace se nazývá vrchní místo nebo kamiza (Joza). Často je označeno obrázkem mistra Ueshiby nebo nějakou kaligrafikou či filozofickým znakem na tomto vybraném místě. V Japonsku je toto vrchní místo vyzdobeno typickými emblémy (šavlemi, ceremoniálními bubny…). Oproti kamiza posedu je nižší posed shimoza. To je střetávací místo studentů a místo, ze kterého sledují instruktory. Obvykle sedí v řadě podle technického stupně.

 

SEIZA:

 

Sedící pozice se nazývá seiza a provádí se pokleknutím na levé koleno s pravou rukou na koleně, ale tělem i hlavou vzpřímenou. Pravá noha je skrčena blízko levé, které se však nedotýká. Prsty jsou nízko, takže celá váha těla spočívá na vrchní straně chodidel. Ruce by měly být položeny lehce na stehnech dlaněmi otočenými dolů s prsty lehce ohnutými. Při sedu mají být kolena od sebe na 2 pěsti (u děvčat obvykle na 1 pěst). Vstávání z této pozice se provádí obráceným postupem s krokem vpřed. Musí to být provedeno jemně a rychle. Instruktor sedí před studenty, pak se otočí tak, že je zády ke studentům a všichni se dívají ke kamize, instruktor dává pokyn a všichni začnou provádět úklonný ceremoniál v seiza.

 

Pozdrav REI v seiza:

 

Pozdrav v seiza se provádí při vstupu či odchodu na tatami a při společném pozdravu na začátku a konci tréninku. Nejdříve položíš levou a pak pravou ruku na zem. Palce a ukazováčky rukou se dotýkají tak, aby vytvořili trojúhelník. Lokty zůstanou blízko kolenům a zhluboka se pokloníš. Nárty zůstávají na tatami. Při napřimování napřed bude tatami opouštět pravá a pak levá ruka. Při obřadném ceremoniálu při úkloně ještě vyslovujeme poděkování v japonštině na začátku tréninku ONEGAISHIMAS a na konci ARIGATO GOZAIMASHITA.

 

 

Zbraně

Jsou nedílnou součástí Aikido a podle zakladatele slouží k lepšímu pochopení principu Aiki. O’sensei vybral pro trénink tři základní zbraně: Bokken, Jo a Tanto. Je zvykem si je před začátkem tréninku uložit na místo k tomu určené

BOKKEN:

 

je dřevěnou náhražkou meče, přesněji řečeno bojového meče katany a jen málokdy je opatřen záštitou (tsubou). Bokken je stejné délky jako meč a již v samurajských dobách sloužil k nácviku Ken – jutsu. V Aikido se s Bokkenem převážně cvičí převážně „suburi“ což jsou seky v přemístění sloužící pro pochopení základních principů, dále pak Aikiken, což jsou techniky Aikido s Bokkenem a následně techniky Ken – jutsu jako komplex boje s mečem.

JO:

 

 je to asi 125 cm dlouhá tyč z tvrdého dřeva. Postačí tyč dlouhá od země k Tvé podpažní jamce. Cvičí se s ní Aiki – Jo, což je princip Aiki v aplikaci s touto tyčí a techniky Jo – Do, což je celý komplex užívání této zbraně proti ozbrojeným i neozbrojeným utočníkům. Jo byla jednou ze zbrani, která se dala úspešně použít proti útočníkům s Katanou.

TANTO:

 

z hlediska principu je Tanto poslední zbraní požívanou v Aikido. Tanto byl nůž samuraje, který nosil stále s sebou. Při samurajských soubojích se nejednou stalo, že byl použit právě tento nůž při zasažení útočníka, a tak vznikly různé formy obrany proti tanto. Při Aikido se taktéž používá dřevěná náhražka a cvičí se převážně obrany proti ozbrojenému útočníkovi a skupině útočníků.

 

Tyto tři zbraně tvoří celkový repertoár systému Aikido z hlediska principu obrany proti nim i obranou jejich prostřednictvím. Zbraně přenášej v obalu.

 

 

Technické stupně

V Aikido jako v mnohých jiných bojových uměních, existují technické stupně, které jsou rozděleny na:

 

  • Žákovské  Kyu, které je rozděleno na mladší žáky od 10. Kyu po 7. Kyu a starší žáky od 6. Kyu po 1. Kyu. Všichni nositelé žákovských stupňů mají bílý pásek. Bílá je barva čistoty, prázdnoty a počátku. Barevně odstupňované pásky se v Aikido nepoužívají, jsou spíše doménou sportovních disciplín. Ti co ještě nezískali žádné Kyu se nazývají Mu Kyu.

 

 

  • Mistrovské  Dan, které jsou seřazeny od 1. do 10. Všichni, kteří mají Dan nosí černý pásek a hakamu (kalhotová sukně s výztuhou v oblasti kříže). Hakama patřila k tradičnímu úboru samurajů (vojenská šlechta) a odlišovala je od řadových vojáků. Samuraj se řídil kodexem bušido jehož ctnosti symbolizovalo sedm záhybů na hakama. Její nositel by měl mít již několikaletou zkušenost v Aikido a měl by být vzorem méně pokročilým studentům a to nejen v oblasti technické vyspělosti, ale i v chování v dojo a mimo něj.

 

 

 

Slovníček

UKE – ten, který útočí

TORI – ten, který se brání

KAKARI GEIKO – cvičení ve skupině, svedení k zemi

MITORI GEIKO – role pozorovatele, učení se sledováním ostatních

TANINZU TORI – cvičení s více útočníky

JIJU WAZA – cvičení různých technik na stejný útok

TACHI WAZA – techniky v postoji

SUWARI WAZA – techniky v shikko (v kleče)

HANMIHANTACHI WAZA – techniky ukeho (útočící) ve stoje, tori (obránce) v kleče

MAE UKEMI – pád vpřed

YOKO UKEMI – pád stranou, pád v bok

USHIRO UKEMI – pád vzad

MIGI KAMAE (hanmi) – pravý postoj

HIDARI KAMAE (hanmi) – levý postoj

AI HANMI – různostranný postoj ukeho a toriho

GYAKU HANMI – stejnostranný postoj ukeho a toriho

MAAI – účelná vzdálenost mezi uke a tori (na sek meče)

IRIMI – vstup krokem vpřed (omote)

TENKAN – vstup obratem provedeným zakročením (ura)

TENSHIN – přísun

KAITEN – obrat o 180 stupňů na místě

KIAVASE – koordinace energie, v postoji s výkrokem přední nohy bez přísunu zadní nohy

TORI FUNE – průpravné cvičení pro koordinaci dechu a hara, dechové cvičení s pohybem jako při veslování

IKKYO UNDO – průpravné cvičení pro nácvik ikkyo

SHIHO GIRI – sekání do čtyř směrů

OMOTE (irimi) – vstup krokem vpřed, prostor před útočníkem

URA (tenkan) – vstup tenkanem, prostor za útočníkem

NAGE – hod

OSAE – znehybnění

GEDAN – spodní pásmo od pasu dolů

CHUDAN – střední pásmo od pasu k ramenům

JODAN – horní pásmo od ramen nahoru

HARA – centrum, těžiště těla

KATA – formy, sestavy (s JO)

KIAI – sjednocení energie s výkřikem

KOKYU – dechová síla, kontrola dýchání

O-SENSEI – velký učitel, zaakladatel AIKIDO Morihei Ueshiba

SEIZA – klek sedmo (sed na obou patách)

HANZA – turecký sed

REI – pozdrav v seiza

RYOTE – dvě ruce

TEGATANA – mečovitá ruka (hrana ruky a předloktí)

DOJO – místnost, kde se cvičí

TATAMI – rohože, žíněnky na kterých se cvičí

KAMIZA – čestné místo v DOJO – stěna cti

SHIMOZA – místo naproti kamiza, místo pro žáky

ONEGAISHIMAS – výrok při společném pozdravu před začátkem cvičení (v seiza)

DOMO ARIGATO GOZAIMASHTA – výrok při společném pozdravu na konci cvičení (vzájemném poděkování)

Japonské základní číslovky:

 

1 ichi (iči)
2 ni
3 san
4 shi (ši)
5 go
6 roku
7 shichi (šiči)
8 hachi (hači)
9 kyu (kju)
10 ju (džu)